ریاست دانشکده

در اجرای خط‌ مشی جدید دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر توسعه و تقویت مبانی و بنیادهای تحقیقاتی و پژوهشی  مسئله محور در سطوح مختلف تخصصی برای پاسخگویی به‌ نیازهای روزافزون دانشگاه و کشور، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات در سال 96 با ادغام دو دانشکده الهیات و فلسفه (تاسیس 1381) و حقوق و علوم سیاسی (تاسیس 1382) تاسیس گردید. در حال حاضر ریاست دانشکده بر عهده آقای دکتر اصغر عربیان است.

انتخاب دانشجوی نمونه

  قابل توجه دانشجویان گرامی دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی
با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی به منظور حفظ سلامت دانشجویان گرامی، دانشکده در نظر دارد تا کلیه ی امور اداری دانشجویان را از طریق فضای مجازی و بدون نیاز به حضور فیزیکی در دانشکده؛ به انجام برساند.از دانشجویان گرامی تقاضا می شود تا درخواستهای خود را به ایمیل کارشناسان دانشکده که در زیر صفحه درج شده است ارسال نمایند و تا زمان دریافت پاسخ؛ از مراجعه حضوری به دانشکده خودداری فرمایند.در صورت بروز هرگونه مشکل، عدم پاسخگویی و یا عدم دریافت نتیجه می توانید با ایمیل دفتر دانشکده به آدرس bagheri.srb@gmail.com مکاتبه نمایید.

ایمیل مدیران گروه و کارشناسان پژوهشی دانشکده                                               ایمیل کارشناسان آموزشی دانشکده