ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

 

 

قابل توجه کلیه دانشجویان:

کلیه دانشجویان جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان می توانند از طریق ورود به سایت واحد به آدرس srbiau.ac.ir اقدام نمایند. ضمناً همراه داشتن کارت ورود به جلسه جهت کلیه دانشجویان الزامی می باشد.