** قابل توجه اساتید محترم دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی**

نظر به عدم اقدام جهت دریافت کد شناسه تدریس توسط اساتید محترم، برای جلوگیری از بروز مشکل سیستمی در انتخاب واحد دانشجویان، دروس اساتید مذکور توسط حوزه معاونت محترم آموزشی واحد به نام ریاست محترم دانشکده، آقای دکتر اصغر عربیان، ثبت گردیده است، فلذا از کلیه اساتید محترم هیات علمی و مدعو دانشکده درخواست می گردد با توجه به سیستمی شدن پرداخت های مالی و به منظور جلوگیری از هرگونه اختلال در فرآیند تثبیت ادامه همکاری ویا پرداخت های مالی و نیز تایید ابلاغیه دروس پیش گفته از طریق آدرس ( sahem.iau.ir )جهت دریافت کد شناسه تدریس اقدام نمایند.

باتشکر

 

 

 

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

 

 

قابل توجه کلیه دانشجویان:

کلیه دانشجویان جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان می توانند از طریق ورود به سایت واحد به آدرس srbiau.ac.ir اقدام نمایند. ضمناً همراه داشتن کارت ورود به جلسه جهت کلیه دانشجویان الزامی می باشد.