برد آموزشی

به دانشجویان گرامی دانشکده توصیه می گردد کلیه اطلاعیه ها را با دقت مطالعه فرمایند .

کلیه مکاتبات با دانشجویان از طریق اتوماسیون آموزشی (سیدا) صورت پذیرد لذا می بایست با مراجعه به سایت واحد علوم و تحقیقات و بادادن یوزر (شماره دانشجویی) و پسورد (شماره شناسنامه) نسبت به رویت آن اقدام نمایند.
* کلیه دانشجویان ورودیهای قدیم می بایست از تاریخ /06/94 ساعت 09:00 لغایت /06/94 جهت انتخاب واحد اینترنتی به سایت واحد مراجعه نمایند .

* 
کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی 94 از تاریخ   /06/94  لغایت   /06/94 با در دست داشتن مدارک لازم و طبق جدول زمانبندی جهت تشکیل پرونده و ثبت نام  از ساعت 08:00 الی  15:30 به آدرس : بزرگراه اشرفی اصفهانی به سمت حصارک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران-ساختمان علوم پایه واقع در طبقه سوم جنوبی- دانشکده الهیات و فلسفه مراجعه نمایند .

اطلاعیه ( 1 ) :

*رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

1-تاریخ و تمدن ملل اسلامی

2-فلسفه

3-فقه و مبانی حقوق اسلامی

4-تاریخ علم کلیه گرایشها
5-فلسفه علم

6-فلسفه و حکمت اسلامی

7-ادیان و عرفان

8-الهیات و معارف اسلامی-فقه شافعی

9-اندیشه سیاسی در اسلام

10-عرفان اسلامی

11-علوم قرآن و حدیث
12-علوم و حدیث

 


اطلاعیه (2): جدول زمانبندی جهت مراجعه ثبت نام پذیرفته شدگان

ردیف

مقطع

رشته

محل مراجعه پذیرفته شدگان

زمان مراجعه جهت ثبت نام

1

کارشناسی ارشد

1-فقه و مبانی حقوق اسلامی

2-تاریخ علم-فیزیک و فناوری در جهان اسلام

3-عرفان اسلامی

4-علوم قرآن و حدیث

5-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
6- علوم و حدیث

 

دانشکده الهیات و فلسفه

از ساعت 8 صبح تا ساعت 15:30 بعدازظهر

2

کارشناسی ارشد

1-اندیشه سیاسی در اسلام

2-فلسفه علم

3-الهیات و معارف اسلامی-فقه شافعی

4-ادیان و عرفان

5-فلسفه و حکمت اسلامی

6-فلسفه

دانشکده الهیات و فلسفه

از ساعت 8 صبح تا ساعت 15:30 بعدازظهر

 


اطلاعیه (3):مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کارشناسی ارشد

1-اصل مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی (لیسانس) که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد به همراه دو سری تصویر آن.

تبصره 1: پذیرفته شدگانی که مراحل صدور مدرک کارشناسی آنها در دست اقدام می باشد و قادر به ارائه اصل مدرک تحصیلی خود نمی باشند می بایست اصل گواهی انشائی دال بر فراغت از تحصیل خود را که به تأیید دانشگاه محل تحصیل رسیده و با قید مشخصات فردی فارغ التحصیل، تاریخ دقیق فارغ التحصیلی (روز، ماه و سال)، تعداد واحدهای گذرانده شده، عنوان کامل رشته و گرایش تحصیلی و معدل کل صادر شده باشد به همراه ریز نمرات تأیید شده، و  تضمین مالی (چک و یا سفته به مبلغ پنجاه میلیون ریال) در واجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات جهت ارائه اصل مدرک ارائه نمایند. ضمناً متعهد گردند که اصل مدرک فارغ التحصیلی خود را حداکثر به مدت یک ماه تحویل نمایند

تبصره 2: متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش می بایست علاوه بر ارائه گواهی مبنی بر موافقت با تحصیل گواهی مورد نیاز بودن رشته همچنین منفک شدن از انجام تعهد و شروع مجدد آن پس از اتمام تحصیلات را نیز ارائه نمایند، در صورتی که بواسطه تعهد خدمت اصل مدرک تحصیلی مقطع پایه این قبیل از پذیرفته شدگان در آموزش و پرورش می بایست تصویر برابر با اصل شده آن و یا گواهی مربوطه از آموزش و پرورش را با قید مشخصات فردی، تاریخ دقیق فارغ التحصیلی (روز،ماه و سال)، تعداد واحدهای گذرانده شده، عنوان کامل رشته و گرایش تحصیلی و معدل کل را به انضمام آخرین حکم کارگزینی صادره ارائه نمایند.

تبصره 3: مشمولان وظیفه عمومی که از زمان فراغت از تحصیل آنان در مقطع پایه بیش از یک سال نگذشته باشد با ارائه اصل برگ لغو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی خود به انضمام تعهد لازم و تضمین مالی می توانند نسبت به ثبت نام با اخذ مجوز از حوزه های مربوطه و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.

مشمولان وظیفه عمومی که طول مدت تحصیل آنان در مقطع کارشناسی بیش از مدت مجاز دوره بوده (کارشناسی پیوسته شش سال و کارشناسی ناپیوسته سه سال) باید علاوه بر برگ لغو معافیت تحصیل، تصویر مجوز و موافقت وظیفه عمومی برای مدتی که بیش از مدت مجاز تحصیل نموده اند را بدون ذکر غیبت ارائه نمایند.

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی که دارای برگه اعزام به خدمت بدون غیبت و یا قید دانشجوی انصرافی و یا اخراجی باشند و مدت آن سپری نشده باشد در صورت ارائه برگه مذکور و تعهد ارائه برگه لغو معافیت طی حداکثر یک هفته و تضمین مالی می توانند نسبت به ثبت نام با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.

تبصره 4: برابر مقررات، دانشجویان مشمول می بایست حداکثر در مهلت دو هفته ای نسبت به دریافت مجوز ثبت نام از دفاتر پلیس + 10 و ارائه آن به اداره مشمولین واحد اقدام نمایند، درغیر اینصورت ثبت نام آنها کان لم یکن تلقی شده و برابر مقررات با آنها رفتار می گردد.

 

2-اصل ریزنمرات و یا کارنامه تأیید شده مقطع کارشناسی (جهت تطبیق) به همراه تصویر آن.

فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی می بایست ریزنمرات تأیید شده سازمان مرکزی دانشگاه را ارائه نمایند.

3-اصل شناسنامه عکس دار (جهت تطبیق) به همراه دو سری تصویر از تمامی صفحات آن.

4-اصل کارت ملی (جهت تطبیق) به همراه دو سری تصویر از دو روی آن.

5-مدرکی که وضعیت نظام وظیفه عمومی برادران را مشخص نماید، به همراه دو سری تصویر از آن (در صورت ارائه کارت نظام وظیفه عمومی تصویر از دو روی آن تهیه گردد) (اصل کارت جهت تطبیق می باشد).

تبصره: پرسنل شاغل به خدمت در نیروهای نظامی و انتظامی با ارائه گواهی از یگان محل خدمت مبنی بر موافقت با اشتغال به تحصیل در دانشگاه بدون شرط، از ارائه مدرک نظام وظیفه عمومی معاف خواهند بود.

6-شش قطعه عکس 4*3 پرسنلی پشت نویسی شده.

7-تکمیل دقیق و ارائه فرم های درخواست ثبت نام.

توضیح: به پذیرفته شدگان محترم توصیه می گردد تصاویر کلیه مدارک مذکور را در کاغذ 4A تهیه نمایند و پس از تکمیل تمامی مدارک جهت ثبت نام مراجعه نمایند.


اطلاعیه (4):مراحل مختلف تشکیل پرونده و انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

1-مراجعه شخص پذیرفته شده به واحد علوم و تحقیقات تهران-ساختمان علوم پایه طبقه سوم جنوبی- دانشکده الهیات و فلسفه جهت دریافت فرم های ثبت نام، تکمیل آنها،

2- احراز هویت، دریافت سند پذیرش، ارائه اصل و تصویر کلیه مدارک برابر مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تحصیلی و ثبت نام و مراجعه به کارشناس آموزش جهت تأیید.

3-کلیه پذیرفته شدگان محترم پس از انجام مراحل فوق می بایست با مراجعه به وب سایت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://www.srbiau.ac.ir نسبت به طی مراحل انتخاب واحد اینترنتی از تاریخ /06/94 لغایت /06/94 پس از واریز شهریه ثابت خود اقدام نمایند.

*پذیرفته شدگان محترم پس از ورود به صفحه اصلی وب سایت واحد علوم و تحقیقات تهران و انتخاب گزینه سیستم اتوماسیون آموزش (انتخاب واحد اینترنتی) می بایست از شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری (username) و از شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور (password) استفاده و از طریق گزینه پیش فرض (دانشجو) و کلیک روی گزینه ورود به سیستم وارد صفحه شخصی خود شوند، پذیرفته شدگان پس از ورود به قسمت امور مالی نسبت به واریز شهریه ثابت از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی (واریز به حساب دانشگاه) با استفاده از کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب از طریق پرداخت الکترونیکی بانک های ملی و یا ملت اقدام نمایند. پذیرفته شدگان می بایست بر اساس سال و نیمسال ورود انتخاب واحد نمایند و پس از بازبینی مجدد، در صورت اطمینان از صحت انتخاب واحد نسبت به تأیید و ثبت نهایی آن اقدام نمایند. در غیر اینصورت با توجه به عدم وجود حذف و اضافه و حذف اضطراری (در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته) اقدامی درخصوص اصلاح انتخاب واحد مقدور نمی باشد.

4-گذراندن دروس مبانی کامپیوتر (پیش نیاز) وصایای امام (ره) پیش نیاز، در صورت نگذراندن در مقطع پایه در نیمسال اول شروع به تحصیل برای دانشجویان الزامی است. ضمناً نمره قبولی کلیه دروس پیش نیاز، اصلی و ... در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 12 می باشد و معدل کل دانشجو برای ادامه تحصیل باید 14 و بالاتر باشد. (در صورتی که معدل کل دانشجو در نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از 14 باشد برابر مقررات از ادامه تحصیل محروم می باشد.

5-واریز شهریه متغیر به حساب دانشگاه از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی.

6-شروع کلاس های درس در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 از   مورخ /06/1394 می باشد.


*  کلیه پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 94 از تاریخ    /06/94  لغایت   /06/94 با در دست داشتن مدارک لازم و طبق جدول زمانبندی جهت تشکیل پرونده و ثبت نام  از ساعت 08:00 الی  15:30 به آدرس : بزرگراه اشرفی اصفهانی به سمت حصارک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران-ساختمان علوم پایه واقع در طبقه سوم جنوبی- دانشکده الهیات و فلسفه مراجعه نمایند .

اطلاعیه (1):  رشته های تحصیلی مقطع دکتری تخصصی

1-الهیات ومعارف اسلامی-ادیان و عرفان

2-الهیات ومعارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی

3-الهیات ومعارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث

4-الهیات ومعارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

5-الهیات ومعارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی

6-کلام-فلسفه دین و مسائل جدید کلامی

7- تصوف وعرفان اسلامی

8-فقه شافعی

9-فلسفه

10-فلسفه علم

11-فلسفه تطبیقی

12-فلسفه هنر   
13- علوم قرآن و حدیث    

اطلاعیه (2): جدول زمانبندی جهت مراجعه ثبت نام پذیرفته شدگان

ردیف

مقطع

رشته

محل مراجعه پذیرفته شدگان

زمان مراجعه جهت ثبت نام

3

دکتری تخصصی

1-فلسفه

2-الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی

3-الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث

4-الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی

5-الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی