گروه تخصصی عرفان اسلامی

گروه عرفان اسلامی دانشکده الهیات و فلسفه پس از اخذ مجوز لازم در سال ۱۳۷۰ برای نخستین بار در کشور تاسیس گردید و از سال ۱۳۷۱ به پذیرش دانشجو در مقطع ارشد و چندی بعد در مقطع دکتری اقدام نمود.
این گروه تاکنون کوشیده است با توجه به جایگاه جهانی و اهمیت تاریخی عرفان و تاثیر شخصیتهای عرفانی از جمله بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (قدس سره) بر تعالی فرهنگ ایرانی و اسلامی این سرزمین، با بهره گیری از استادان برجسته حوزه و دانشگاه و در چهار محور ۱- عرفان اسلامی ۲- فلسفه اسلامی ۳- کلام اسلامی ۴- ادبیات عرفانی فارسی، به آموزش دانشجویان در سطوح کمی و کیفی قابل قبول مبادرت می ورزد.
همچنین به دلیل توجه و رغبت علمی- پژوهشی دانشجویان به مباحث عرفانی، از آغاز تا کنون، رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد متعدد و قابل قبولی مورد تدوین قرار گرفته که سوابق آنها در دانشکده الهیات و فلسفه و گروه برای اطلاع و مطالعه علاقمندان موجود است.