گروه تخصصی فلسفه

گروه فلسفه ی دانشکده ی الهیات و فلسفه درواحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به سال ۱۳۷۴ تاسیس شد و با کسب مجوزهای لازم و برقراری آزمون نسبت به جذب دانشجو در دوره دکتری فلسفه اقدام کرد.
از سال ۱۳۸۲ نیز، پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد در همین گروه به تصویب رسید و از آن زمان تا کنون هر ساله این دانشگاه از طریق آزمون سراسری تحصیلات تکمیلی برای دوره های فوق دانشجو می گیرد.
تلاش این گروه بر آن است تا با بهره گیری از استادان صاحب نام و بلند آوازه ی کشور در حوزه فلسفه به پرورش دانشجو دست یابد و به سهم خود بر غنای فرهنگی کشور بیفزاید.