گروه تخصصی فلسفه علم

گروه تخصصی فلسفۀ علم دانشکدۀ الهیات و فلسفۀ دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)، پس از اخذ مجوز لازم، در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و در سال ۱۳۸۱ به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اقدام کرد.
این گروه کوشیده است با بهره گیری از استادان برجسته در حوزه های ذیربط به آموزش دانشجویان در سطح کیفی قابل قبولی بپردازد و دانش آموختگان توانمندی را در خدمت تحقق اهداف مورد نظر در تأسیس این رشته قرار دهد.
با توجه به دستاوردهای جدید در زمینۀ فلسفۀ علم، برنامۀ کارشناسی ارشد این رشته در این گروه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و از سوی مراجع ذیربط تصویب شده است.
گروه تخصصی فلسفۀ علم مفتخر است که توانسته است برای نخستین بار در ایران به تدوین برنامۀ دورۀ دکتری تخصصی فلسفۀ علم بپردازد و آن را به تصویب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری رسانده برای پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی فلسفۀ علم، با دورنمای سه گرایش (فلسفۀ علوم ریاضی، فلسفۀ علوم طبیعی، و فلسفۀ علوم اجتماعی)، از مهر ماه ۱۳۸۶ اقدام کند. این گروه همواره تلاش داشته است از برگزاری همایش، سخنرانی و انتشار نشریه و آثار دانشجویی، و ایجاد فضای پویا و نشاط انگیز بحث و پژوهش در عرصه های گوناگون وتازۀ فلسفۀ علم حمایت کند.