آیین نامه های پژوهشی

* بخشنامه در خصوص حفظ جایگاه رفیع علم و شأن دانشگاه در زمان برگزاری جلسات دفاع از رساله و پایان نامه

-آخرین بخشنامه جهت صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری

آیین نامه نحوه نگارش پروپزال

- آیین نامه نحوه نگارش پایان نامه و رساله

- بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات

- نحوه نمره دهی به مقالات مستخرج از رساله / ‏‬ پایان نامه

- عدم درج نام فرد دیگری به غیر از راهنما و مشاور در مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله

-نحوه ارزشیابی کیفی از رساله دکتری جهت دانشجویان ورودی ۹۵ به بعد

* نامه معاونت پژوهش و فناوری واحد در خصوص (عدم پرداخت شهریه) در خصوص پیش دفاع دانشجویان دکتری که ۵ ترم واحد پایان نامه ثبت نام کرده ولی مقاله ندارند.(جهت دریافت فرم‌های پیش دفاع بدون ارائه مقاله و ۵ ترم ثبت نام واحد پایان نامه ۱۰ روز قبل از برگزاری پیش دفاع جهت انجام امور پژوهشی به کارشناس پژوهش دانشکده مراجعه نمائید).

- آیین نامه راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

-قابل توجه دانشجویان پژوهش محور

- آئین نامه های بیشتر