فرم های دانشجویی

-فرم درخواست تخفیف دو دانشجویی همزمان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد


-فرم درخواست کار دانشجویی


- فرم های مفقودی مدارک


- فرم های درخواست خروج از کشور مشمولان

(احتراماً با توجه به اینترنتی شدن روند تقاضای مجوز خروج از کشور مشمولان اعلام می دارد؛ از این پس کلیه دانشجویان مشمول جهت ثبت تقاضای خروج از کشور می بایست به آدرس evazifeh.epolice.ir مراجعه نمایند. بدیهی است پس از ثبت تقاضا، ادامه روند به کارتابل واحد منتقل می گردد که در صورت تاییدو یا رد تقاضا، مراتب به فایل درخواستی دانشجویان گرامی به آدرس اینترنتی فوق منتقل خواهد گردید و دیگر نیازی به مراجعه حضوری دانشجویان گرامی نمی باشد، این موضوع فقط در خصوص مجوزهای سیاحتی و زیارتی بود و در مورد مجوزهای علمی و ورزشی مراحل کار کما فی السابق می باشد و می باست درخواست کتبی بدهند. ابتدا فرم درخواست مجوزخروج از کشور را تکمیل نموده و پس از تایید مدیر گروه -پژوهش دانشکده و معاونت پژوهش و فناوری تحویل امور دانشجویی گردد.)


- نقل و انتقالات و میهمانی یک ترم