مراحل فراغ التحصیلی و صدور دانشنامه و مدارک لازم

مراحل فارغ‌التحصیلی و صدور گواهینامه موقت، دانشنامه و ریزنمرات

۱- ابتدا می‌بایست فرم تسویه حساب و فرم مدارک لازم جهت فارغ‌التحصیلی از کارشناس مربوطه دریافت و پس از تکمیل فرم تسویه حساب و تامین مدارک مذکور به امور فارغ‌التحصیلان دانشکده مراجعه شود.

۲- پس از رویت پرونده تحصیلی و مدارک درصورت نداشتن نقص پرونده و کامل بودن مدارک، فرم تسویه حساب توسط امورفارغ التحصیلان دریافت خواهد شد.
(به همراه این فرم، فرم "تسویه حساب پژوهشی" موجود در سایت دانشکده، بخش فرمها و آیین نامه ها نیز می بایست توسط دانشجو دانلود و تکمیل گردد).

۳- فرمهای مربوط به صدور مدارک در دانشکده تهیه گردیده پس از تایید آنها توسط کارشناس رشته، مدیرگروه، مسئول امتحانات و.... به همراه پرونده تحصیلی به حوزه معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی ارسال خواهد شد.

۴- با توجه به اینکه کلیه مدارک اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و ریزنمرات در حوزه معاونت محترم دانشجوئی و فرهنگی صادر می‌شود امورفارغ‌التحصیلان دانشکده از مدت زمان انتظار برای صدور مدارک اطلاعی ندارد و طبق اعلام حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی پس از آماده شدن مدارک در هرمرحله از طریق وب سایت دانشگاه به آدرس www.srbiau.ac.ir به دانش آموختگان محترم در پروفایل مربوط به خودشان اطلاع رسانی خواهد شد.

۵- از دانش آموختگان محترم انتظار می‌رود فقط از طریق پروفایل شخصی خود در وب سایت مذکور به پیگیری صدور مدارک خود اقدام نمایند.

 

مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی که می بایست همراه فرم تسویه حساب ارائه گردد عبارتند از:

۱. اصل و یک سری کپی پشت و روی کارت ملی

۲. اصل و یک سری کپی از صفحه اول شناسنامه و صفحه دوم شناسنامه های جدید و در صورت داشتن توضیحات از صفحه آخر شناسنامه

۳. اصل و یک سری کپی از کارت پایان خدمت (جهت آقایان) یا برگه اعزام به خدمت و یا گواهی اشتغال به خدمت بدون غیبت اولیه

۴. اصل و یک سری کپی از مدرک مقطع پایه

۵. اصل و دوسری کپی از ریزنمرات تائیدشده مقطع پایه (جهت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ریزنمرات تائیدشده سازمان مرکزی)

۶. سه قطعه عکس ۴ × ۳ تمام رخ از یک نگاتیو ترجیحاً رنگی

۷. اصل کارت دانشجویی

۸. اخذ دو عدد تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی از بانک ملی

۹. اصل و دوسری کپی فیش بانکی به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰ ریال (معادل هفده هزار تومان) (برای دانشجویان کارشناسی ارشد) به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی شعبه زبرجد به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

· دانشجویان قبولی آزمون قراردادی کارشناسی ارشد می بایست مبلغ ۱۷۰,۰۰۰ ریال علاوه بر مبلغ فوق واریز نمایند.

۱۰. اصل و دوسری کپی فیش بانکی به مبلغ ۲۹۰,۰۰۰ ریال (معادل بیست و نه هزار تومان) (برای دانشجویان دکتری) به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی شعبه زبرجد به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

· ضمناً دانشجویانی که استخدام هیات علمی دانشگاه می باشند با ارائه اصل و دوسری کپی از آخرین حکم کارگزینی هیات علمی ردیف ۱۰ را نصف مبلغ واریز نمایند.

۱۱. صدور ریزنمرات پس از صدور دانشنامه انجام می پذیرد. (جهت صدور ریزنمرات واریز مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال (معادل هفت هزار تومان) به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی شعبه زبرجد به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی)

۱۲. تصویر پذیرش و تصویر اصل مقاله ISI برای دانشجویان دکتری که به تایید مدیر گروه و مدیر پژوهشی دانشکده رسیده باشد.


"کپی مدارک ترجیحاً در برگه A4 گرفته شود. "

*** با توجه به اینکه کلیه مدارک اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و ریزنمرات در حوزه معاونت محترم دانشجوئی و فرهنگی صادر می شود امور فارغ التحصیلان دانشکده از مدت زمان انتظار برای صدور مدارک اطلاعی ندارد و طبق اعلام حوزه معاونت دانشجوئی پس از آماده شدن مدارک در هر مرحله از طریق وب سایت دانشگاه به آدرس www.srbiau.ac.ir به دانش آموختگان محترم در پروفایل مربوط به خودشان در قسمت امور دانشجوئی - فارغ التحصیلان اطلاع رسانی خواهد شد.

 

اداره دانشجویی و فرهنگی دانشکده الهیات و فلسفه