مراحل فراغ التحصیلی و صدور دانشنامه و مدارک لازم

مراحل فارغ‌التحصیلی و صدور گواهینامه موقت، دانشنامه و ریزنمرات

۱- ابتدا می‌بایست فرم تسویه حساب و فرم مدارک لازم جهت فارغ‌التحصیلی از کارشناس مربوطه دریافت و پس از تکمیل فرم تسویه حساب و تأمین مدارک مذکور به امور فارغ‌التحصیلان دانشکده مراجعه شود.

۲- پس از رویت پرونده تحصیلی و مدارک در صورت نداشتن نقص پرونده و کامل بودن مدارک، فرم تسویه حساب توسط امورفارغ التحصیلان دریافت خواهد شد.
(به همراه این فرم، فرم "تسویه حساب پژوهشی" موجود در سایت دانشکده، بخش فرمها و آیین نامه‌ها نیز می‌بایست توسط دانشجو دانلود و تکمیل گردد).

۳- فرمهای مربوط به صدور مدارک در دانشکده تهیه گردیده پس از تأیید آنها توسط کارشناس رشته، مدیرگروه، مسئول امتحانات و.... به همراه پرونده تحصیلی به حوزه معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی ارسال خواهد شد.

۴- با توجه به اینکه کلیه مدارک اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و ریزنمرات در حوزه معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی صادر می‌شود امورفارغ‌التحصیلان دانشکده از مدت زمان انتظار برای صدور مدارک اطلاعی ندارد و طبق اعلام حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی پس از آماده شدن مدارک در هر مرحله از طریق وب سایت دانشگاه به آدرس www.srbiau.ac.ir به دانش آموختگان محترم در پروفایل مربوط به خودشان اطلاع رسانی خواهد شد.

۵- از دانش آموختگان محترم انتظار می‌رود فقط از طریق پروفایل شخصی خود در وب سایت مذکور به پیگیری صدور مدارک خود اقدام نمایند.

 

مدارک لازم جهت صدورمدرک موقت - دانشنامه که می‌بایست همراه با فرم تسویه حساب ارائه گردد عبارتند از:

۱- فیش بانکی به حساب سیبا شماره ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی ایران شعبه زبرجد سازمان مرکزی به شرح ذیل:

الف: دانشجویان مقطع کارشناسی مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال: جهت صدور دانشنامه + کپی از فیش واریزی بانک (۱ سری)

 

ب: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ریال: جهت صدور دانشنامه+ کپی از فیش واریزی بانک (۱ سری)

 

تبصره: دانشجویان این مقطع که دارای حکم استخدام اعضا هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشند، می‌توانند نصف مبلغ مذکور واریز نمایند.

+ ارائه اصل و تصویر آخرین حکم کارگزینی الزامی است .(۲ سری) (جهت دانشجویان بورسیه و هیأت علمی)

 

۲- مراجعه به بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واقع در ساختمان علوم پایه به منظور دریافت دو عدد تمبر مالیاتی جهت الصاق بر روی مدرک تحصیلی.
۳- اصل و تصویر از تمام صفحات شناسنامه (دانشجویان مشمول ۲ سری) (شامل صفحه اول و توضیحات شناسنامه)
۴- اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی (۲ سری)
۵- سه قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ، از یک نگاتیو، ترجیحاً رنگی که اخیراً تهیه شده باشد. عکس‌ها باید به دقت و با خودکار آبی رنگ پشت نویسی شود.
۶- اصل و تصویر مدرکی که وضعیت نظام وظیفه عمومی برادران را مشخص نماید (کارت پایان خدمت / معافیت / گواهی اشتغال به تحصیل / گواهی اشتغال به خدمت) (۲ سری)
۷- اصل کارت دانشجویی

۸- دریافت فرمهای پژوهشی و فرم تحویل و تأیید پایان نامه - رساله (سه برگه تسویه حساب) از سایت دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی (philosophy.srbiau.ac.ir) و تکمیل آن.

۹- اصل مقالات و تاییدیه آنکه مهمور به مهر پژوهش واحد می‌باشد.(جهت دانشجویان دکتری)

 

 

 

 

  • ضمناً صدور ریزنمرات منوط به صدور دانشنامه می‌باشد: (واریز مبلغ پس از صدور دانشنامه اقدام گردد)

  • مدارک لازم: واریز میلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی ایران شعبه زبرجد سازمان مرکزی

  •  

  • تصویر دانشنامه
  •  

  •  

 

 

دانشجویان جهت اطلاع و پیگیری از نحوه صدور مدرک به سایت http://www.srbiau.ac.ir (قسمت اطلاعات تحصیلی) مراجعه نمایند و جهت تحویل مدارک به ساختمان علوم انسانی اداره دانش آموختگان واحد مراجعه نمایند.


"کپی مدارک ترجیحاً در برگه A4 گرفته شود. "

*** با توجه به اینکه کلیه مدارک اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و ریزنمرات در حوزه معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی صادر می‌شود امور فارغ التحصیلان دانشکده از مدت زمان انتظار برای صدور مدارک اطلاعی ندارد و طبق اعلام حوزه معاونت دانشجوئی پس از آماده شدن مدارک در هر مرحله از طریق وب سایت دانشگاه به آدرس www.srbiau.ac.ir به دانش آموختگان محترم در پروفایل مربوط به خودشان در قسمت امور دانشجویی - فارغ التحصیلان اطلاع رسانی خواهد شد.

 

اداره دانشجویی و فرهنگی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی