زمانبندی ثبت نام

 

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی ۹۵ و ماقبل:

زمان ثبت نام کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ ۱۹/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۰ صبح لغایت ۲۲/‏۶/‏۹۶

زمان ثبت نام کلیه رشته های مقطع دکتری از تاریخ ۱۹/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۰ صبح لغایت ۲۲/‏۶/‏۹۶

انتخاب واحد در روز یکشنبه مورخ ۱۲/‏۰۶/‏۹۶‬ از ساعت ۱۰:۰۰ صبح و در سایر روز ها از ساعت ۰۰:۰۱ بامداد آغاز می گردد.

شروع درس: روز شنبه مورخ ۲۵/‏۰۶/‏۹۶‬

پایان کلاس ها: ۱۴/‏۱۰/‏۹۶