دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

کد۳
پرديس / دانشکدهدانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

رشته های دانشکده / گروه دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
ادیان و عرفان دکترای تخصصی
ادیان و عرفان کارشناسی ارشد
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد
تاریخ علمکارشناسی ارشد
تاریخ و تمدن ملل اسلامیدکترای تخصصی
تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی ارشد
حقوق کارشناسی پیوسته
حقوق بین المللکارشناسی ارشد
حقوق بین الملل عمومیدکترای تخصصی
حقوق جزا و جرم شناسیدکترای تخصصی
حقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد
حقوق خصوصیدکترای تخصصی
حقوق خصوصیکارشناسی ارشد
حقوق عمومیدکترای تخصصی
روابط بین المللدکترای تخصصی
روابط بین المللکارشناسی ارشد
عرفان اسلامیکارشناسی ارشد
عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره)دکترای تخصصی
علوم حدیث _ کلام و عقایدکارشناسی ارشد
علوم سیاسیکارشناسی پیوسته