اخبار

تسلیت به سر کار خانم ابطحی همکار محترم دانشکده

تسلیت به سر کار خانم ابطحی همکار محترم دانشکده

سر کار خانم ابطحی همکار گرامی فقدان مادر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار ...