فرم‌های پژوهشی

 فرم پروپوزال ارشد (دانشجویان ارشد در قسمت ضمائم پژوهشیار علاوه بر پروپوزال باید تاییدیه ایرانداک را هم ضمیمه کنند)

 فرم پروپوزال دکتری (دانشجویان دکتری در قسمت ضمائم پژوهشیار علاوه بر پروپوزال باید تاییدیه ایرانداک ، سیکا  ،  فرم دفاع از پروپوزال گواهی جامع و گواهی زبان را هم ضمیمه کنند)

فرم دفاع از پروپوزال دکتری

فرم تایید ثبت نام اساتید مدعو در سامانه پژوهشیار( مربوط به اساتید خارج از واحد که در سامانه  پژوهشیار نیستند)

 فرم تمدید سنوات(فرم سه امضاء)(فرم توسط استاد راهنما ، مدیر گروه و رئیس دانشکده امضا و تحویل کارشناس آموزش شود)

فرم وضعیت تحصیلی (دانشجویانی که قصد دفاع دارند لطفا این فرم را  یک ماه قبل از دفاع به کارشناس  آموزشی مربوطه تحویل دهند )

فرم آمادگی سمینار و فرم ارایه سمینار (دانشجویان دکتری پس از طی 6 ماه از تصویب موضوع می توانند سمینار برگزار کنند)

 فرم گزارش  سه ماهه پیشرفت کار دانشجویان کارشناسی ارشد (دو فرم سه ماهه تکمیل شود)

 فرم گزارش شش ماهه پیشرفت کار دانشجویان دکتری (دو فرم شش ماهه تکمیل شود)

مدارک لازم جهت برگزاری پیش دفاع متمرکز

فرم شماره 2 جهت برگزاری پیش دفاع متمرکز

فرم چک لیست وفرم تایید مقالات(دانشجویان دکتری که قصد انجام پیش دفاع و دفاع دارند لازم است گواهی پذیرش و پرینت کامل مقاله (با آدرس دهی مطابق بخشنامه) به همراه فرم چک لیست و فرم تایید مقاله  به تایید استاد راهنما،مدیر گروه ،مدیرپژوهش و رئیس دانشکده  رسانده و تحویل کارشناس پژوهش دهند.

راهنمای برگزاری پیش دفاع به صورت متمرکز در سامانه پژوهشیار

راهنمای جامع پیش دفاع متمرکز دانشجویان دکتری

 بررسی مستندات دانشجو در مرحله پیش دفاع توسط استاد راهنما ( فایل راهنما )

فرم شرکت در جلسات دفاع

 فرم منشور اخلاقی

فرم ساختار بانک اطلاعات، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری

فرم انصراف از مقاله (ویژه دانشجویان ارشد)

(پس از تحویل به کارشناس پژوهشی مربوطه حداقل سه هفته بعد به امور فارغ التحصیلان آقای خاری مراجعه و فرم تسویه حساب دریافت نمایید)

 فرم تائید محتویات و انطباق CD و نسخه نهایی (فرم تسویه حساب دانشجویان ارشد)
پس از اطمینان از ثبت نمره در کارنامه آموزشی این فرم را تکمیل  وبه همراه فرم تسویه  حساب  به اداره فارغ التحصیلان(آقای خاری) تحویل دهید

 فرم تائید محتویات و انطباق CD و نسخه نهایی (فرم تسویه حساب دانشجویان دکتری)
پس از اطمینان از ثبت نمره در کارنامه آموزشی این فرم را تکمیل  وبه همراه فرم تسویه  حساب  به اداره فارغ التحصیلان(آقای خاری) تحویل دهید

 فرم ساختار بانک اطلاعاتی

فرم تسهیلات تشویقی مقالات چاپ شده

فرم درخواست شرکت در کنفرانس‌های خارج از کشور

فرم درخواست شرکت در کنفرانس‌های داخل کشور